dov

2:55

青年徒步環島

2019-07-17
推:
283
瀏覽:
559
回應:
0
3:30

頭城老街文化藝術季進入第五年

2019-07-16
推:
19
瀏覽:
459
回應:
0
3:28

來農村逛市集

2019-07-15
推:
50
瀏覽:
790
回應:
0
5:26

走 種竹筍去

2019-07-01
推:
162
瀏覽:
1,976
回應:
0
4:21

民間團體用菜渣 干擾立法院審查工輔法

2019-06-20
推:
66
瀏覽:
1,504
回應:
0
3:09

市場內的藝術展

2019-06-19
推:
134
瀏覽:
2,120
回應:
0
4:20

宜蘭踹拍 認識新朋友

2019-06-17
推:
34
瀏覽:
2,077
回應:
0
5:37

走出去 撐起雨傘

2019-06-13
推:
86
瀏覽:
2,008
回應:
0
3:56

期待的午餐

2019-06-11
推:
40
瀏覽:
2,863
回應:
0
3:20

廢棄物變黃金

2019-06-10
推:
53
瀏覽:
2,633
回應:
0
2:10

屏東NGO團體籌設魚菜共生農場

2019-06-05
推:
189
瀏覽:
3,672
回應:
0
3:30

除草大作戰 上集

2019-06-04
推:
5
瀏覽:
2,197
回應:
0
3:08

524全球氣候行動 台灣不缺席

2019-06-01
推:
13
瀏覽:
1,494
回應:
0
3:50

香魚養殖達人 宜蘭友善養殖

2019-05-30
推:
82
瀏覽:
2,837
回應:
0
2:09

跟著火箭一起上太空

2019-04-27
推:
44
瀏覽:
1,558
回應:
0
5:46

阿福大作戰 下集

2019-04-26
推:
6
瀏覽:
2,065
回應:
0
3:27

從仿生到科技

2019-04-23
推:
19
瀏覽:
2,094
回應:
0
4:01

阿福大作戰 上集

2019-03-29
推:
74
瀏覽:
2,051
回應:
1
3:40

夢想新農插秧日

2019-03-16
推:
24
瀏覽:
2,494
回應:
0
4:09

馬來西亞慈善團體 林口參訪魚菜共生農場

2019-03-16
推:
563
瀏覽:
3,953
回應:
0
5:45

蘭陽博物館下的街頭工藝師

2019-03-14
推:
85
瀏覽:
2,706
回應:
1
3:47

里山概念融入體驗課程

2019-03-11
推:
24
瀏覽:
2,125
回應:
0
4:08

圖博抗暴六十年 台北街頭表達紀念

2019-03-11
推:
23
瀏覽:
1,406
回應:
0
4:52

農村的食農教育

2019-03-05
推:
32
瀏覽:
2,768
回應:
0
9:56

社子島開發案二階環評 居民呼籲重視在地意見

2019-03-03
推:
2
瀏覽:
2,952
回應:
0
8:42

今天為什麼放假?

2019-02-28
推:
11
瀏覽:
2,019
回應:
1
5:59

2019台北元宵夜

2019-02-20
推:
29
瀏覽:
5,368
回應:
1
6:37

宜蘭青年 在家鄉與世界交流

2019-01-25
推:
263
瀏覽:
4,335
回應:
0
1:58

大輔先生 我不認識你 不過我感謝你

2019-01-15
推:
22
瀏覽:
2,267
回應:
2
6:49

青年創業 先當個少年阿公

2019-01-14
推:
145
瀏覽:
3,155
回應:
0
7:38

宜蘭青年投入養殖業十年 堅持友善養殖

2019-01-09
推:
214
瀏覽:
4,459
回應:
1
2:17

學習無界限 宜蘭社大成果展出

2018-12-14
推:
22
瀏覽:
2,175
回應:
0

加入時間: 2014.03.11

dov

加入時間: 2014.03.11
268則報導
239則影音
72則OnTV

累積瀏覽

1,237,467

dov

搜尋表單

目前累積了132,641篇報導,共10,485位公民記者

目前累積了132,641篇報導

10,485位公民記者